Ukategorisert

Folkets hus i Sandvika får 300 000 kroner i statlig støtte

Kulturminnet ligger i Bærum og ble oppført som samlingslokale for arbeiderpartiet. Det har vært i bruk av papirarbeiderforeningen, før Bærum AP kjøpte bygningen tilbake. På grunn av lekkasjer i taket, må taket settes i stand, og styret i Kulturminnefondet har vedtatt å støtte med 300 000 kroner.  

Folkets hus er godt kjent i Sandvika. I dag og fremover benyttes Folkets hus til å fremme arbeiderbevegelsens synlighet og virke i samfunnet ved å tilby rimelige lokaler til frivillige organisasjoner og privatpersoner.

Fokus på gjenbruk

Det er planlagt større istandsettingstiltak både innvendig og utvendig. Taket vil bli tilbakeført med tilsvarende som original takstein. Det er lagt vekt på bærekraftige løsninger, med gjenbruk av materialer.

Det er positivt at det nå planlegges tiltak for å bevare kulturarven. Søkerens fokus på bærekraft, gjenbruk og gjøre bygningen lettere tilgjengelig for flere med universell utforming er positivt. Kulturminnefondet ønsker å bidra til istandsettingen av taket, sier Hanne Kristin Jakhelln, styreleder i Kulturminnefondet.