Ukategorisert

Fikk du ikke sett Einars spørretime?

Tirsdag 3. april sendte vi live på Facebook der Einar Engen svarte på spørsmål på direkten. Nå kan du se videoen her.

Einar spørretime handlet om Kulturminnefondets ordning for straks- og sikringstiltak, og vi fikk inn spørsmål både på forhånd og underveis i sendingen. Kontorsjef Einar Engen svarte ettersom kommentarfeltet fyltes opp.

Fikk du ikke med deg sendingen, kan du nå se den her.

Kulturminnefondets støtteordning for straks- og sikringstiltak skal bidra til å hindre at kulturminner går tapt, og støtten går til tiltak som hindrer videre forfall i påvente av istandsetting. Det er avsatt egne midler til formålet, og søknadene behandles fortløpende gjennom året. Tilskuddsbeløpet har en øvre grense på kr 50.000.