Ukategorisert

Festa kraftverk blir kulturell møteplass – støttes av Kulturminnefondet

Kraftverket ved Driva i Oppdal kommune fra 1951 er et godt eksempel på norsk energihistorie. Bygget har stått ubrukt siden 1973, men det er nå planlagt tiltak for at kraftverket skal kunne tas i bruk til nye formål.  

Styret i Kulturminnefondet har gleden av å bidra med 450 000 kroner til prosjektet. 

– Forbigående turgåere og elvepadlere tar ofte en titt, da bygget vekker nysgjerrigheten hos folk, opplyser eier Anders Hoel til Kulturminnefondet.   

Blir kulturell møteplass: Festa Kraftverk i Oppdal får støtte fra Kulturminnefondet til istandsetting. Foto: Privat

Bidrar til lokal verdiskaping

Kraftverket ligger ved elva Driva på den ene siden og en fjellside i den andre. 

Eier Anders Hoel har et mål om at Festa Kraftverk skal bli en kulturell møteplass med flere ulike typer arrangementer, i samarbeid med lokale aktører.  

I mai 2022 åpnet han dørene etter 70 års nedleggelse med en kunstutstilling. Senere i år skal det også arrangeres en musikkfestival på kraftverket. 

Utstilling og musikkfestival: Allerede i år skal det arrangeres kunstutstilling og musikkfestival på kraftverket. Foto: Privat, fra søknaden til Kulturminnefondet

En istandsettelse er svært positivt, og bruken bidrar til lokal verdiskaping og næringsutvikling. Det legger også til rette for aktiv bruk gjennom blant annet musikkfestival og utstillinger, mener Hanne Kristin Jakhelln, som er styreleder i Kulturminnefondet.