Ukategorisert

Familieprosjektet på Ringsøya berger viktig kystkultur

800.000 til arbeid med landhandleriet

Ringsøya var opprinnelig et fiskevær sør for Smøla, hvor bygningene ble oppført rundt midten av 1800-tallet. I dag finnes det 24 bygninger på øya, som blant annet naust, kaier, fiskerhus, skole, landhandleri, fjøs, bakerhus og bolighus. Eiendommen har vært i familiens eie gjennom flere generasjoner, og familien har gjennom årene lagt ned en betydelig innsats, praktisk, så vel som økonomisk, for å holde bygningene i hevd.  

 Søker Randi Gustad med familie skal nå i gang med å sette i stand landhandleriet og postkontor på øya. Til dette arbeidet fikk de tilsagn om tilskudd på kroner 800.000 fra Kulturminnefondet. 

Landhandleriet. Familien skal i gang med mange tiltak for å sette i stand bygningen.

På tildelingen var assisterende direktør Pia Wigtil, kultursjef for Smøla Laila Skaret og ordfører Svein Roksvåg.

«At familien fortsetter å ta vare på dette kulturmiljøet er en berikelse for kommunen.», sa ordføreren under tildelingen han gjorde på vegne av Kulturminnefondet.

Randi Gustad og ordfører Svein Rokstad.
Foto: Line Lyngstad/Kulturminnefondet

Assisterende direktør Pia Wigtil la vekt på at at Landhandleriet inngår i et helhetlig kulturmiljø, med verdi.

Det er et rikt og variert kulturmiljø på Ringsøya, som i tidligere tider var et travelt fiskevær. Nå er øya stort sett fraflyttet og uten veiforbindelse, med sjøen tar deg lett ut til øya. Ringsøya og de historiske fiskeværene i umiddelbar nærhet, har status som nasjonalt verneverdige fiskevær. Faktisk er Ringsøya innlemmet i Sør-Smøla landskapsvernområder, og landhandleriet er spesifikt nevnt i Smøla kommunes kulturminneplan. 

Mange historier

Både bygningene og menneskene med tilknytning til stedet bærer med seg mange historier som de gjerne forteller. 

Både kulturmiljøene og menneskene bærer med seg mange historier om stedet og livene som er levd der. På bildet Anne Gustad og Pia Wigtil.

Foto: Line Lyngstad/kulturminnefondet.

Lang tradisjon for bevaring

– Min far, Kåre Gustad, har igjennom 40 år lagt ned betydelige menger ressurser og dugnadstimer til vedlikehold av Ringsøya. Pappa hadde en genuin kjærlighet til stedet, og mamma og pappa var opptatt av bevaring lenge før det ble moderne. Vedlikeholdsdriften har heldigvis smittet over på oss i neste generasjon og de siste ti årene har mannen min også lagt ned masse arbeid her ute sammen med onkelen min sin familie, skrev Randi Gustad i søknaden.