Ukategorisert

En million til rehabilitering av Høyland rådhus

Høyland rådhus er fra 1961 og var rådhus for storkommunen Sandnes i perioden 1965–2018 etter kommunesammenslåing. Nå skal bygget settes i stand og til dette arbeidet har styret i Kulturminnefondet gitt tilsagn om tilskudd på 1 000 000 kroner.   

Foto privat fra søknaden til Kulturminnefondet

Bygningen har som rådhus stor lokalhistorisk verdi. I tillegg har bygget kunnskapsverdi som et karakteristisk og vakkert eksempel på datidens modernistiske stiluttrykk, ofte tatt i bruk ved utforming av offentlige bygninger. Bygningen, i samspill med parken ved inngangspartiet, er et særpreget og monumentalt motiv i bybildet.   

  • Tiltakene som skal gjøres for å sette i stand det gamle rådhuset vil sikre at disse verdiene også bevares i fremtiden, sier Tine Sundtoft, styreleder for Kulturminnefondet.  

Foto privat fra søknaden til Kulturminnefondet

Rådhuset er svært verdifullt i et helhetlig bymiljø og får en transformasjon med ny bruk til private og offentlige kontorer.  

  • Ny bruk av kulturminner gir vern gjennom aktiv bruk, sier Sundtoft. Næringsvirksomheten vil også føre til flere samfunnsmessige verdier, samtidig som bygget blir allment tilgjengelig, sier hun.  

Dette er tiltakene som skal gjøres:  

Tilskudd gis til å reparere fasader, tilbakeføre 114 vinduer til en tilnærming av de originale teakvinduene mot vest, reparere kommunestyresal med vinduer, reparere tre teakvinduer i første etasje, reparere inngangsparti, reparere dør til hovedinngang og kjeller i teak, reparere kunst på vegger, tilbakeføre lobbyområder til originalt uttrykk, reparere hovedtrapper, reparere originalt rekkverk, reparere mineralittpuss og tilbakeføre vinduer mot øst.