Ukategorisert

En million kulturminnekroner skal bidra til å bevare Dalen Hotell

Dalen Hotell i Tokke kommune er et kulturminne av nasjonal verdi og det kjente landemerket formidler historie gjennom bevaring og bruk. Nå trenger hotellet utbedringer for å fortsette med verdiskapningen hotelldriften fører til. Styret i Kulturminnefondet har gitt tilsagn om tilskudd inntil kroner 1 000 000 til arbeidet. 

I tillegg til å være av stor nasjonal interesse og historisk verdi, bidrar hotellet med stor verdiskapning i regionen, sier styreleder for Kulturminnefondet Tine Sundtoft om tilsagnet.

-Det er et veldig viktig bidrag for oss

Den 25.10 var assisterende direktør for Kulturminnefondet og styremedlem Kjetil Reinskou på besøk hos Dalen Hotell for å dele det glade budskap om tilskuddet. Thor Morten Halvorsen for Norwegian Hospitality Group fortalte til NRK Telemark at et er et dyrt hotell å holde ved like, men at de gjør det med en stor glede. 

 

Dette er en nasjonal kulturskatt, sa Halvorsen i intervjuet etter tildelingen. Taket er på vei til å dette ned, og Kulturminnefondet vil støtte arbeidet med det med 1 million kroner. Det er fantastisk. Det er et veldig viktig bidrag for oss.

Til venstre ordfører i Tokke kommune, Jarand Felland og Thor Morten Halvorsen for Norwegian Hospitality Group.

Tilbake til fordums storhet 

Hotellet ble oppført og hotellet åpnet i 1894 og hadde sin storhetstid de første tiårene som knutepunkt på veien mellom øst og vest i Norge og som tumleplass for de rike og berømte. Det er et av de største trehotellene i nasjonalromantisk stil i Norge.  

Med nye transportveier og to verdenskriger gikk det nedover for Dalen Hotell, men det ble hele veien gjort forsøk på ulike former for drift og forskjellig eierskap. Thor Morten Halvorsen (Norwegian Hospitality Group) overtok hotellet i 2007 og har gjennom betydelige investeringer og stø kurs klart å bygge opp igjen hotellet til fordums storhet.  

Kulturminnefondet finner det svært positivt at historieformidling og vern av historien gjennom bruk har vært et sentralt satsingsområde i Norwegian Hospitality Groups 15 år i Telemark, sier, Sundtoft. 

 

Thor Morten Halvorsen for Norwegian Hospitality Group, Kjetil Reinskou styremedlem for Kulturminnefondet, assisterende direktør for Kulturminnefondet Pia Wigtil og Jarand Felland, ordfører i Tokke Kommune.

Dette går tilskuddet til 

Tilskuddet fra Kulturminnefondet skal gå til arbeid med spisesalsfløyen, som innebærer utbedringer og oppretting, konstruksjon og ny taktekking til en del av taket.  

 

Dalen Hotell

Turiststrømmen til Dalen var stor allerede på 1800-tallet på grunn av Telemarkskanalen, men Dalen manglet et luksushotell for de rike og prominente gjestene. Med inspirasjon fra blant annet stavkirker og vikingtiden ble hotellet oppført i 1894. Hotellet ble kjent over hele Europa og det engelske aristokratiet kom hit. Kong Oscar II var gjest her, det var også keiser Wilhelm av Tyskland og kong Leopold II av Belgia. Hit kom også kong Haakon VII og dronning Maud med daværende kronprins Olav.

Under andre verdenskrig tok tyskerne over hotellet, og interiør ble fjernet mens bygningene forfalt. Predikanten Aage Samuelsen hadde tro på framtiden for hotellet. Han kjøpte det, men lyktes ikke med å få reist kapital til restaurering av bygningene. Men han gav hotellet mye oppmerksomhet og PR. På slutten av 1980-tallet ble det satt i gang restaurering og i 1992 åpnet hotellet igjen.