Aktuelt

Ukategorisert

En million kroner til Ettertanken

Bildet viser vanntårnet på Røst.

Styret i Kulturminnefondet har gitt et tilsagn om tilskudd på en hel million til arbeidet med å få satt i stand vanntårnet på Lyngvær, Røst kommune. Arbeidet som skal gjøres med tårnet bygger på Per Fugelli sin visjon for kulturminnet.  

– Kulturminnefondet er glade for å kunne støtte arbeidet med tårnet og at kulturminnet får ny bruk. Slik blir en bredde av kulturminner og kulturmiljøer bevart og brukt i fremtidig opplevelse, utvikling og verdiskapning, sier Tine Sundtoft, styreleder for Kulturminnefondet.  

 

Et tårn for ettertanke og utkikkspunkt for fremtiden 

Martin Otterbeck og Erik Poppe fulgte Per Fugelli det siste året han levde. Resultatet ble kinodokumentaren «Pers siste resept». I forbindelse med opptakene var de mye på Lyngvær hvor vanntårnet står. Her delte Per sin visjon om å gjøre vanntårnet til et sted for refleksjon, ettertanke og et utkikkspunkt for fremtiden.  

Det 15 meter høye tårnet fra 1961 ble tømt for vann i 2002 og har stått tom siden. Nå 20 år etter ønsker Prosjektet Ettertanken å videreføre Per sin visjon for tårnet, og skal derfor sette vanntårnet i stand. Tiltakene på vanntårnet som Kulturminnefondet vil støtte er blant annet: Restaurering av strukturen og den orginale aluminiumsdøren og arbeid med magasinet og vinduer. 

Foto: Privat, fra søknad Agnete Brun

At kystens kulturminner blir tatt vare på og samtidig får en aktiv bruk er vi glade for. Her blir også kulturminnet åpent for alle gjennom den planlagte bruken, sier Tine Sundtoft, styreleder i Kulturminnefondet. 

Les mer:

Tilskuddsordningen er et lavterskeltilbud til private eiere av verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og organisasjoner, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke. Kulturminnefondet behandler søknader løpende. Det betyr at du når som helst kan sende inn din søknad om støtte til tiltak på ditt kulturminne. Søknaden sendes i vårt elektroniske søknadssenter