Aktuelt

Ukategorisert

En halv million til Kritthuskaia

Kaia er blant de eldste i Vardø og er med på å utgjøre et viktig kulturmiljø på stedet. Tilstanden til kaia er kritisk, men nå skal den reddes. Styret i Kulturminnefondet har gitt tilsagn om tilskudd på inntil en halv million til arbeidet.    

Det er viktig for kulturmiljøet og for samfunnet at kaia bevares, sier Tine Sundtoft, styreleder for Kulturminnefondet.  

Tilskuddet skal gå til å sette i stand tre- og betongkaia som ligger i kaianlegget fra 1913. Her er det også et pakkhus og et gammelt trandamperi som er omgjort til egnebu for linfiske. I sin helhet er anlegget den eldste delen av Vardøs fiskerihistorie og inngår i et kulturmiljø med flere bygg fra samme tid.  

Går fra kritisk stand til bruk i næring 

Det er nå fare for at hele kaia havner i sjøen og det er derfor kritisk at eier Svein Harald Holmen får startet med arbeidet. Holmen er fisker og planlegger å bruke kaia til egen virksomhet innen fiske. 

Planlagt ny bruk vil bidra til næringsutvikling i tillegg til at anlegget som har stått uten bruk blir tatt i aktiv bruk, sier Tine Sundtoft. Slik vil den kunne skape verdier, samtidig som verdier bevares legger Sundtoft til.

Foto: Privat fra søknaden til Kulturminnefondet