Ukategorisert

En halv million kulturminnekroner til bygård i Oslo – Er en viktig del av kulturmiljøet

Kulturminnet fra 1890 er en klassisk murgård i Oslo og er viktig del av kulturmiljøet i gata. Bygården har to oppganger over fem etasjer, til sammen 14 leiligheter. Bygården huser også butikker. Fasaden trenger å istandsettes, og sameiet ønsker å få bygget til å fremstå slik det opprinnelig var. 

Bygården har en historistisk stil med blant annet blank, upusset teglstein, dekor mellom vinduer, og eldre butikkvinduer i første etasje. Fasaden framstår i stor grad som i byggeåret, og vinduer og dører er stort sett også bevart fra 1890. 

Fortsetter arbeidet 

Fasaden mot Nordre gate ble delvis rehabilitert i 2021, og da fikk sameiet støttet inntil kr 250 000 av Kulturminnefondet. Fasaden var sprukket og det var fare for at murstein ramlet ned i gaten.  

Nå gjenstår det å reparere fasaden mot bakgården som har forholdsvis omfattende skader og Kulturminnefondet er glade for å kunne støtte istandsettingen med ytterligere 500 000. 

–Det er vårt ønske å restaurere fasaden slik at den fremstår nærmere det originale uttrykket. Nordre gate har nokså stor trafikk av gående, syklende og kjørende, og rehabiliteringen vil bidra til et et vakkert gatebilde, skriver Mina Karina Weydahl i Sameiet, i søknaden til Kulturminnefondet.  

Under ett er bygården en viktig del av kulturmiljøet i gata og det er positivt at bygården har aktive næringslokaler i tillegg til boliger. Det er bra at eierne ønsker å sette kulturminnet i stand, mener Tine Sundtoft, styreleder i Kulturminnefondet.  

Dette skal tilskuddet på inntil 500 000 gå til

Tilskudd gis til istandsetting av fasade mot bakgård på bygård i Nordre gate 11-17 i Oslo. 

Foto: Private, fra søknad til Kulturminenfondet

Søk om tilskudd til ditt kulturminne her.