Ukategorisert

En halv million i støtte til turisme og reiseliv i Lofoten

– Dette er helt avgjørende for at Væreierboligen kan reddes, sa en lettet og glad styreleder Eivind Bjørndal i Kulturarv Lofoten AS, da Kulturminnefondet ga den gledelige beskjeden om støtten på 1,68 millioner kroner i 2019.  

Nå får de ytterligere 500 000 kroner fra Kulturminnefondet når taket på den karakteristiske væreierboligen skal legges om.  

 

Verneverdig kulturmiljø : Væreierboligen Langsaasgården er fra 1882 og ligger i Sund, et fiskevær i Flakstad kommune i Nordland. Foto: Privat, fra søknaden til Kulturminnefondet

Verneverdig kulturmiljø

Væreierboligen Langsaasgården er fra 1882 og ligger i Sund, et fiskevær i Flakstad kommune i Nordland. Det verneverdige kulturmiljøet føyer seg inn i rekken av karakteristiske væreiermiljøer i Lofoten. 

I 2013 var bygningen i så dårlig stand at den ble foreslått nedbrent. 

Heldigvis ble skjebnen en annen da Kulturarv Lofoten AS kjøpte bygningen i 2015. Gården bar sterke preg av å ha stått tomt i nærmest 25 år og av manglende vedlikehold.  

Verdiskapning: Dugnadsgjengen har jobbet iherdig med å sette det viktige kulturminnet i stand med støtte fra Kulturminnefondet i flere omganger. Totalt har Kulturarv Lofoten fått 2,855 millioner kroner fra Kulturminnefondet.

Legger til rette for verdiskapning

Dugnadsgjengen har jobbet iherdig med å sette det viktige kulturminnet i stand med støtte fra Kulturminnefondet i flere omganger. Totalt har Kulturarv Lofoten fått 2,855 millioner kroner fra Kulturminnefondet.  

Væreierboligen er planlagt brukt til overnatting, utleie, reiseliv- og turistvirksomhet. Støtten og arbeidet som legges ned i væreierboligen vil derfor komme mange til gode. 

Restaurering av vindu: Vinduene på væreierboligen er restaurert og kan nå brukes i mange tiår til.

Støtten som gis til istandsettingen av væreierboligen vil legge til rette for verdiskapning sosialt, kulturelt og næringsmessig, sier Hanne Kristin Jakhelln, styreleder for Kulturminnefondet.

Istandsetting av tak: Dugnadsgjengen stabler skifer som skal legges på taket på væreierboligen. Foto: Privat, fra søknaden til Kulturminnefondet

Dette skal 500 000 kroner fra Kulturminnefondet gå til:

Tilskudd gis til omlegging av tak, nye takrenner, nedløp og beslag samt utvendig reparasjon av murpiper på Væreiergården på Sund.