Ukategorisert

Eldhuset i Haraldseidvågen får 200 000 kulturminnekroner – planen er museum

I Haraldseidvågen i Vindafjord har et eldhus fått tilskudd på kr 200 000 fra
Kulturminnefondet for å sette
s i stand. Eldhuset er en del av et helhetlig gårdsmiljø
med et industrisamfunn, hvor det i sin storhetstid var ca. 100 ansatte. På eiendommen
står det totalt 11 bygninger knyttet til gårdsdrift, fiske og hermetikkindustri.
 

Oppført på 1800-tallet

 

De eldste bygningene på gården er oppført på midten av 1800-tallet, og er knyttet til jordbruk og fiske. Eldhuset har dessverre lidd av lite vedlikehold over tid, og det er et stort skadeomfang som må repareres.  

Eierne av eldhuset ønsker å gjøre det til en kombinasjon av museum, turisme og oppbevaring av verdifulle gjenstander fra fortiden, skrives det i søknaden. Tiltakene ivaretar kulturminneverdien på en god måte, og vil bidra til at historien kan videreføres til fremtidige generasjoner.

Stor regional verdi

Haraldseidvågen med sitt gårds-, fiske- og industrimiljø er verdifullt og står i kommunens kulturminneplan, hvor fire av bygningene er vektet til å ha stor regional verdi. Kulturminnefondet er glade for å kunne bidra med støtte på inntil 200 000 kroner. 

Sikrer at historien blir bevart for ettertiden

Det er viktig å ivareta kulturminner som dette, da de forteller historien om hvordan samfunnet har utviklet seg. Det er også der det er aktiv bruk og næring at nye verdier skapes. 

“Tiltakene som skal gjøres vil bidra til å bevare kulturminnet og historien for nåtiden og fremtiden,” sier Simen Bjørgen, Direktør for Kulturminnefondet.

 

Dette skal tilskuddet på 200 000 fra Kulturminnefondet gå til: 

Tilskudd gis til å demontere bygningen, reparere steinmurer, reparere og skifte råteskadet bærekonstruksjon i vegg og tak, reparere og skifte taktro med over- og underliggere, reparere kledning med gjenbruk av kledning fra gamle bygninger på gården, reparere originale dører og vinduer og legge på opprinnelig villskifer på taket.  

Foto: fra søknad til Kulturminnefondet