Dugnadssatsen øker

Håndverker Arne Vassenden arbeider her med neverflakene som skal brukes i taktekkingen av Jedlaløo. (Foto: Kulturminnefondet)

Endring i dugnadssatsen

For søknader som sendes etter 1.juni vil satsen for dugnadsarbeid være 350 kroner per time.

Satsen for dugnad endres fra 200,- til 350 kroner. Dette utbetales ikke, men inngår som en del av den private medfinansieringen (i likhet med egne materialer og maskiner).

Vi er veldig glade for at styret i Kulturminnefondet har vedtatt å auke satsen for eigeninnsats i prosjekta våre, sier Simen Bjørgen, direktør for Kulturminnefondet.

Dette fører til ei auka verdsettinga av eier og friviljuges innsats i arbeidet med prosjekt som er støtta av Kulturminnefondet. Dette utgjer da i mange tilfelle eigeninnsatsen i prosjektet, sidan Kulturminnefondet ikkje fullfinansierer prosjekta vi deltek i, forsetter han. 

 

Har du spørsmål omkring dugnad?

Ta kontakt med oss, så svarer vi deg gjerne.

 

«Frivillige redder kulturmiljø», les kronikken om hvordan dugnad er med på å bevare kulturminner.