Ukategorisert

Direktesendt spørretime på Facebook

Hva er et kulturminne? Eier du et kulturminne? Og hvis du eier et, hva gjør du med det? Dette er spørsmål seere kunne få svar på i Kulturminnefondets spørretime med Einar Engen.

Kontorsjef Einar Engen

Kontorsjef Einar Engen svarer på spørsmål.

Besvarer alle spørsmål

Onsdag 29. april var Kulturminnefondet tilbake med suksessen Einars spørretime. Kontorsjef Einar Engen i Kulturminnefondet svarte på spørsmål i en livesending på Facebook. Direktesendingen er spesielt rettet mot dem som er usikre på om de eier et kulturminne og hva som eventuelt skal til for å søke Kulturminnefondet om støtte. Einar svarer på spørsmål om søknadsfrist, behandlingstid, hva kan det søkes om, hvem kan søke, hvordan skal man søke, hvor mye kan man søke om og andre spørsmål som tilskuerne hadde.

Se opptakene!

Hvis du ikke fikk med deg sendingen på direkten, kan opptaket sees på nett, del 1 og del 2.

Dette er noen av spørsmålene som kom inn:

  • Kan det gjes støtte til freda bygningar?
  • Er det mulig å få befaringer fra dere i kulturminnefondet?
  • Når det gjelder støtte fra fortidsminneforeningen så ønsker de ofte å ha en plan på kunnskapsformidling ift tradisjonshåndverk. Hvordan er kravene der hos dere i kulturminnefondet?
  • Kor streng er rapporteringa undervegs, mtp oppstart og progresjon?
Om Kulturminnefondet
Kulturminnefondet kan gi støtte til boliger og bygninger, fartøy og båter, hager og kulturlandskap, som er i privat eie. Vårt mål er at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer bevares og brukes i fremtidig opplevelse, utvikling og verdiskaping. Les mer om prosjekter Kulturminnefondet har støttet her!