Ukategorisert

Den tidligere ukjente hytta til Nikolai Astrup reddes og åpnes for allmennheten

Engel og jeg reiser ofte op til denne hytten vor, naar vi blir altfor plaget af ‘tourister’. Her er nemlig i de senere aar saa mange maler-amatörer og malerinder-jobbere og andre nysgjerrige mennesker som finder veien frem til [Astruptunet], dette meget afsidesliggende sted, og jeg selv og min lille gaard er bleven ligesom ‘menageri’ eller museumsgjenstander – en af ‘bygdens seværdigheder» (Nikolai Astrup, 1919).

Hytta er et viktig kulturminne med høy regional verdi og ligger i nydelige omgivelser ved Sanddalselva i Jølster kommune.

Astrups hytte i Jølster kommune.
Foto: Line Lyngstad/Kulturminnefondet

Juni 2019 fattet styret i Kulturminnefondet et viktig vedtak for stedet. Hytta som har stått gjemt og forfalt skal nå settes i stand og gjøres tilgjengelig for allmennheten. Til dette har eierne fått et tilsagn om tilskudd på hele 634 000. I styrets vurdering ble den høye kulturminneverdien og at hytta åpnes for allmennheten vektlagt.

Direktør for Kulturminnefondet Simen Bjørgen tok turen for å overraske eierne med den store summen.

Simen Bjørgen t.v deler ut tilsagnsbrevet til Bjarne Sunde (representant for eierne), t. h Stig Nordumshaugen fra fylkeskommunen.

I sin hytte fikk Astrup fred til å nære sitt indre sjeleliv, når det ble for folksomt på tunet tok han ferden hit. Hytta ble holdt ukjent lenge. Helt til de seneste årene har bare familie og lokalbefolkningen visst om stedet. Dette skal det nå gjøres noe med. Når hytta er satt i stand, skal den formidle historien til Astrup i regi av Astruptunet museum.

Astruptunet museum skal stå for formidlingen av Astrupshytte etter at den er satt i stand.
Foto: Line Lyngstad/Kulturminnefondet.