Aktuelt

Ukategorisert

Den gamle syngagogen

Det er få spor etter jødene i Calmeyersgata i Oslo i dag. Derfor er det svært gledelig at det jobbes med å sette den gamle synagogen i stand, som var en viktig møteplass. Nå er bygningen i privat eie. I dag leier Jødisk Museum i Oslo kjelleren til kontor for sine ansatte og første etasje brukes som utstillingslokale. Andre etasje leies av et lydstudio og loftet leies ut som hybler.    

Byggingen av den gamle synagogen i Calmeyergata 15 startet den 17. august 1920. Bygningen er tegnet av stadsingeniør Erik Fjeld og ble bygget av Den Israelisttiske Menighed. Hovedtyngden av medlemmene i menigheten var nyankomne innvandrere fra Øst-Europa.

Arbeidet med å sette den gamle synagogen i stand er støttet gjennom tilskudd på kroner 489.000 fra Kulturminnefondet til fasade og et vindu. I Kulturminnefondets vurdering heter det:

Bygningen har stor kulturhistorisk verdi, og symboliserer det kulturelle og religiøse mangfoldet i hovedstaden, og landet for øvrig.

Tidlig i februar ble det holdt en markering for arbeidet som er lagt ned (se video under). Vinduet med davidsstjernen markerer et godt arbeid med å sette hele bygningen i stand og med det ta vare på en bygning som vitner om en viktig del av norsk historie.