Ukategorisert

Den gamle politistasjonen settes i stand med støtte fra Kulturminnefondet

Den gamle politistasjonen settes i stand med støtte fra Kulturminnefondet 

Det er planlagt flere tiltak for å rehabilitere bygget, som skal brukes til kontorer. Styret i Kulturminnefondet har gitt tilsagn om tilskudd på en halv million til å sette i stand vinduene til kulturminnet.  

Styremedlem for Kulturminnefondet, Kjetil Reinskou og assisterende direktør for Kulturminnefondet Pia Wigtil besøkte den gamle politistasjonen og representantene for bygget Kristin Franck og Sven Hegstad. Varaordfører Anders Næss var også tilstede under tildelingen. Komgsberg feirer 400- års jubileum i 2024 og tar jobben med å ivareta byen på største alvor. Om den gamle politistasjonen poengterte Næss viktigheten av bygget og kulturmiljøet i «gamle» Kongsberg det ligger i.

Private eiere og kommunen samarbeider om et felles mål, hvor man ønsker å ta vare på byens sjel og vakre kulturmiljø, sa Næss.

Varaordfører Anders Næss.

Kirketorget 2 i Kongsberg ble reist første gang etter grunnleggelsen av sølvverket 1623. Dagens bygning ble reist etter siste brann i 1810, og ombygd til dagens utseende i 1883. Bygningen er kjent som Amtshuset og Den gamle politistasjonen. Bygget ligger i Kongsberg sentrum, rett ved kirken, innenfor Riksantikvarens NB-område, og i kommunens henssynsone til bevaring.  

Arbeidet som skal gjøres med den gamle politistasjonen vil glede mange, gjennom sin bruk og sin beliggenhet, sa Kjetil Reinskou, under tildelingen. Når kulturminner settes i stand og er i aktiv bruk skapes flere verdier utover kulturminnet i seg selv, la han til.  

styremedlem, Kjetil Reinskou

Nå skal 36 vinduer vaskes og skrapes, skadet treverk skal byttes ut, og det skal kittes og males med linoljemaling.  

 

Den gamle politistasjonen

Kirketorget 2 i Kongsberg ble reist første gang etter grunnleggelsen av sølvverket 1623. Dagens bygning ble reist etter siste brann i 1810, og ombygd til dagens utseende i 1883. Bygningen er kjent som Amtshuset og Den gamle politistasjonen. Bygget ligger i Kongsberg sentrum, rett ved kirken, innenfor Riksantikvarens NB-område, og i kommunens henssynsone til bevaring.