Ukategorisert

Den gamle ambulansen skal på veien igjen

I 1936 trengte Ålesund sykehus ”Gamlesykehuset” som holdt til i Borgundveien 43, en ny sykebil. Valget falt på en Volvo PV 657 og frem til 1959 tok den del i manges skjebne og liv gjennom bruken som ambulanse. Nå er det ambulansen sin tur til å få hjelp.  

Volvoen ble først fraktet til Kristiansand, hvor Knutsen Kasrosseri ferdigstilte ambulansekassoriet. Den bærer derfor også med seg norsk industrihistorie.  

 

Kun tre i verden 

Kulturminnet, med den viktige lokale tilknytningen er sjelden. Av Modellen Volvo 657 bygget Volvo 55 stk. total i årene 1935/36. Storfjordens Automobil klubb (SAK) som nå har tatt ansvaret for bilen opplyser om at en finner nå kun 3 kjøretøy av denne modellen i tillegg til den som nå står i Ålesund, Skodje. 

– Vi ser dette som et viktig kulturminne å bevare, en meget sjelden bil som har stått i tjeneste for Ålesund og omegn i mange år skrev SAK i sin søknad til Kulturminnefondet.  

Av Kulturminnefondet fikk klubben 70 000 til flere tiltak som måtte til for å få bilen på veien igjen. Blant annet har SAK ferdigstilt treverk i karosseristamme, platekle påbygg utvendig med nye karosseriplater og overhalt bremser.  

Målet er å få den i slik stand, at publikum kan glede seg over denne staselige sykebilen som var godt kjent i” bybildet”, gjennom mange år opplyste SAK, som ønsker å vise den ved ulike utstillinger og arrangementer.  

 

Er nå kjørbar 

SAK er nå ferdig med arbeidet de fikk tilsagn til. -Bilen er kjørbar opplyser de, og forteller i rapporten til Kulturminnefondet at de nå arbeider med lakkering og montering. Dette blir en flott motorhistorisk kulturskatt når den står ferdig, skriver de stolt.