Ukategorisert

Nyåpning av Carls – Carl Berners har fått ei ny storstue

Over 600 mennesker var samlet da Verkstedhallen på Carl Berner i går åpnet igjen. Bygget og konseptet har nå fått navnet Carls og er forvandlet fra et lukket lager og verksted til et åpent «bydelshus» for innbyggere i Oslo.

– Vi i Kulturminnefondet gratulerer med det flotte resultatet, sa styreleder i Kulturminnefondet Hanne Jakhelln, som var til stede på åpningen. Dette er noe av dette som gleder meg mest i arbeidet som styreleder i fondet  – å møte folkene bak prosjektene og se resultatene som iherdig innsats ofte gir, sier hun.

Fikk en million

Verkstedhallen forteller en viktig del av Oslos industrihistorie fra 1900-tallet. Industriarkitekturen i Oslo på den tida bar preg av funksjonalisme og modernisme, og hadde enkle former og rene linjer.

Styret i Kulturminnefondet har bevilget støtte på 1 millioner kroner til prosjektet, som er blant de større tilskuddene en kan få. Støtten er brukt til å tilbakeføre bygningen til sitt opprinnelige utseende; sette i stand og tilbakeføre vinduer i fasader, montere innervinduer og sette i stand fasader.

Fondet er et lavterskeltilbud for private eiere og frivillige organisasjoner som ønsker å ta vare på kulturarven og skape nytt liv i tomme bygg. Etter 20 års drift har Kulturminnefondet gitt støtte til ca. 8500 prosjekter over landet.
Et løft: Fra lukket verksted til åpent bydelshus for alle
Fullt hus: Det var fullt hus og god stemning da Carls åpnet.

Mottok plakett

Emil Varner Tingulstad mottok plaketten fra Kulturminnefondet som et bevis på godt utført arbeid. Carls blir nå et samlingsted for folk i området, som også tiltrekker seg folk fra hele byen.

Lokalet skal romme ulike tilbud, deriblant kafé, matservering og aktivitetstilbud gjennom et scenerom for kulturelle arrangementer.

Carls åpner dørene 20.januar og da loves det program fra morgen til kveld med jazz, bingo, DJ’s og fotballfest.

Styreleder Hanne Kristin Jakhelln_foto- Hanna Thevik

Kulturminner som settes i stand og som får en aktiv bruk er noe av det vi i fondet har mest fokus på. Vi i Kulturminnefondet er veldig godt fornøyd med samarbeidet med tilskuddsmottager Oro Verkstedhallen AS. Vi gratulerer med det flotte resultatet til både eiere og Oslo.