Ukategorisert

Bygninger på Borgvær får 500 000 i tilskudd fra Kulturminnefondet til bevaring og aktiv bruk

Borgvær får støtte i fra Kulturminefondet. Foto: Riksantikvaren

De nye eierne på øya i Vestvågøy skal blant annet reparere og skifte ut fasader på bygninger.

Borgvær er et tidligere fiskevær med historisk betydning for nasjonal og internasjonal handel. Nå får de tilskudd fra Kulturminnefondet til istandsetting av bygninger. Dette vil bidra til å ivareta historien for fremtiden.

Borgvær Kystkultursenter brukes både til fritidsformål og til åpne kystkulturelle arrangementer.

Søker arrangerer blant annet Borgekonferansen, med relevant kystkulturell formidling, i samarbeid med Vest-Lofoten museum og forskere ved Norges arktiske universitetsmuseum.

Vil bidra til å ivareta verdifullt kystområde

Borgvær er et naturreservat med formål om å ivareta verdifullt kystområde. Tilskuddet fra Kulturminnefondet er med på å bevare Borgvær sine bygninger og dens kulturhistorie.

Borgvær for 500 000 kulturminnekroner til restaurering. Foto: Privat

Styreleder Tine Sundtoft

“Det dokumenteres også historier både gjennom stedsnavn og intervjuer med tidsvitner, og arrangementet har også fokus på koblingen mellom naturressurser og kultur, hvor også botanikk, dyre- og fuglelivet på Borgvær står i fokus.” forteller Tine Sundtoft, styreleder for Kulturminnefondet.

Bevaringen skaper ny historie og nye verdier
Dette er et kulturminne som allmenheten får glede av gjennom aktiv og ny bruk. Slik skapes det nye verdier og ny historie.

“Det er et mål for eierne at stedet skal fungere som et senter som kan brukes

for privatpersoner, lag og foreninger i kystkultursammenheng. Dette vil bidra til å gjøre eiendommen tilgjengelig også for allmennheten.” formidler Sundtoft.

Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning for private eiere og frivillige organisasjoner, direkte underlagt Klima- og miljødepartementet. Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud til eiere som vil sette sine kulturmiljøer i stand. Søknadene behandles hele året, og det er ingen søknadsfrist.