Ukategorisert

Støtte til Bryne sentrums eldste bolig

Kulturminnefondet har gitt Aarresmiå i Bryne tilsagn på 350.000 kroner for istandsetting. Direktøren i Kulturminnefondet håper på flere søknader fra private eiere av kulturminner på Jæren 

Aarresmiå i Bryne sentrum sommeren 2019. Foto: Fra søknad

Aarresmiå, som består av bolig og smie, er ifølge eier Reier Carlsen det eldste bygget i Storgaten i BryneBygget er i senempire– og sveitserstil, og framstår original tilstand med intakt kledning, taktekking og de fleste vinduene. Tilskuddet fra Kulturminnefondet skal gå til utbedring av tak, konstruksjon, kledning og overflatebehandling, i tillegg til gradrenner, renner og nedløp, vinduer og dører.  

– Det er positivt av bygningen skal brukes som bolig, kontorer og næringslokaler, sier styremedlem Elisabeth Sjo Jespersen i Kulturminnefondet.  

Vern gjennom bruk

Jespersen og Kulturminnefondets direktør Simen Bjørgen besøkte Aarresmiå mandag 2. mars, hvor de offisielt overrakte tilsagnsbrevet på 350.000 kroner.  

– Dette er en honnør for den jobben vi gjør, og en honnør til Bryne sentrum som vil ta vare på den gamle historien, som det er lite igjen av. Kommunen har vært veldig hjelpsomme til å støtte opp om parkanlegget. Vi skal gjøre vårt ytterste for at det faglige med å tilbakeføre disse husene sånn at de blir så historisk korrekte som mulig, samtidig som det skal være vern gjennom bruk. Det er viktig at de skal leve med oss inn i fremtiden, sier Carlsen under tildelingen inne i smia.

Carlsen mottok Time kommunes kulturvernpris i 2003 for bevaring og restaurering av bygården Hulda Garborgsveg 2 fra 1918, også i Bryne sentrum, en bygård hvor hans arkitektfirma har kontor.  Istandsettingen av Aarresmiå, i tillegg til et nabobygg og en kommende park, er prosjekter Kulturminnefondet ser frem til å følge.

– Dette er et spennende prosjekt som jeg har store forventninger til. Arkitekt Reier Carlsen er en av våre fremste eksperter på vernede og fredede bygg og har selv kontor i et prisbelønnet hus ikke langt fra Årresmiå. Jeg gleder meg til å følge prosjektet som sammen med nabohuset og kulturparken løfter og gir nytt liv i sentrumsområdet på Bryne, sier Sjo Jespersen i Kulturminnefondet.

Reier Carlsen fikk besøk fra Kulturminnefondet, Time kommune og Rogaland fylkeskommune. Foto: Monica Hägglund Langen/Kulturminnefondet

Oppfordrer eiere til å søke

Direktør Simen Bjørgen ønsker flere søknader fra Time, Hå og Klepp.  

– Vi er ikke i tvil om at det er mange flotte kulturminner i området, og Kulturminnefondet håper på flere søknader fra kulturminneeiere. Et bevart kulturminne er viktig dokumentasjon av hvordan livet var før, men bevaringen av kulturminnene i Norge er i stor grad overlatt til private eiere. Da er støtten fra Kulturminnefondet i mange tilfeller avgjørende for at eieren setter i gang prosjekt med å ivareta eller sette i stand sitt kulturminne, forteller Bjørgen.  

Kulturminnefondet kan gi støtte til boliger og bygninger, fartøy og båter, hager og kulturlandskap, som er i privat eie, med mål om at kulturminnet vernes gjennom bruk.  

Takpanner, skifer, tapet, dørkarmer og lister er blant delene som blir ivaretatt, satt i stand og gjenbrukt i Aarresmiå-prosjektet. Kulturminnefondet og Time kommunes representanter studerer arbeidet som er gjort så langt.