Ukategorisert

Bryggerhuset fra 1800-tallet får 400 000 kroner fra Kulturminnefondet – en stor drøm å kunne ta det i bruk

Bryggerhuset fra 1800-tallet har pene empiretrekk, og antatt brukt til matforedling og brygging. Det ligger i Holsfjorden som er en fjordarm av Tyrifjorden i Vikersund kommune. Frem til 1960-tallet har bryggerhuset vært nyttet som bolig, og i senere tid brukt som atelier og kunstverksted. 

 
Siden 2000-tallet har bryggerhuset periodevis stått tomt og ikke vært i bruk, men med eiers engasjement, skal huset reddes fra forfallet.  

Omfattende forfall 

Eier tok over bygningen i 2023, og forfallet er omfattende. Nå ønsker eier å restaurere og gjøre bryggerhuset beboelig igjen, og Kulturminnefondet støtter med 400 000 kroner.  

Søker har vært i kontakt med håndverkere og andre med kompetanse på antikvarisk istandsetting, og har selv deltatt på kurs.  

– Eiers vilje til å istandsette bygningen til tross for store skader og mye arbeid, vitner om et engasjement utenom det vanlige, mener Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet. 

Terapi og rekreasjon 

Eier jobber i dag som vernepleier innen rus og psykiatri, og ønsker i fremtiden å anvende småbruket til eksempelvis tilrettelegging for ettervern etter soning for straffedømte.  

– Det er en stor drøm for meg å kunne bruke bryggerhuset og småbruket med tilhørende fremtidige dyr og rekreasjonsområder, til terapiarbeid, skriver eier i søknaden til Kulturminnefondet.  

Dette skal pengene gå til  


Tilskudd på 400 000 gis til reparasjon av grunnmur, reparasjon av fire vegger i tømmer. Videre til reparasjon av eksisterende takåser, legge nytt undertak og legge takstein på nytt. Tilskuddet går også til reparasjon/legge nytt bjelkelag i 1. etg med legging av nytt furugulv tilsvarende opprinnelig. Det skal også repareres/legges nytt bjelkelag i etasjeskille mellom 1. og 2. etg. Teglsteinspipe skal pusses innvendig slik at denne blir tett og godkjent for fyring, sette inn ny feieluke.