Ukategorisert

Bryggerhuset får 100 000 kulturminnekroner

Bryggerhuset på Åmland er oppført på 1700-tallet, og ligger i en bukt ved Sandnesfjorden.
Bygget inneholder blant annet grue, bakerovn og bryggepanne og er en viktig del av
gårdstunet
som også består av et fredet våningshus fra ca. 1813.

Bryggerhus, rødt hus, tun, grønt, rødt, sandnes,

Bryggerhuset skal få nytt tak.

Viktig kulturmiljø

Bryggerhuset brukes i dag til vedbod, gårdverksted, lager og oppbevaring av gamle gårdsverktøy. Eierene har satt i stand pipa, og med støtte fra Kulturminnefondet har grue, bryggepanne og bakerovn blitt restaurert. Nå er det taket som må settes i stand.  

Siden 1860-åra har eiendommen vært drevet som gårdsbruk og i dag brukes hovedhuset som bolighus. 

Eiendommen var opprinnelig en lystgård, bygget for Henrik Carstensen som blant annet var skipsreder og Eidsvollsmann fra Risør. Tunet som består av våningshus, bryggerhus og uthus utgjør tilsammen et viktig kulturmiljø som det er verdt å ta vare på. 

Kulturminnefondet er glade for å kunne støtte Bryggerhuset og for at eierne ønsker å bevare kulturminnet for kommende generasjoner, sier direktør i Kulturminnefondet, Simen Bjørgen.

hus, gress, himmel, sjø, hus

Gården med bryggerhuset ligger ved Sandnesfjorden i Risør

Kulturminnefondet er glade for å kunne støtte Bryggerhuset og for at eierne ønsker å bevare kulturminnet for kommende generasjoner

 

 

Dette skal tilskuddet på 100 000 gå til: 

Tilskudd gis til istandsetting av tak og deler av kledning på ene langveggen. 

Foto: Privat, fra søknad.

Bryggerhuset innvendig

Istandsatt bryggepanne, bakerovn og grue.