Ukategorisert

Nordre Alvim Gård får en halv million kroner i støtte – skal bli overnattingsplass

De siste årene har bryggerhuset i Sarpsborg stått tomt, og det skal det bli en slutt på. Men for at den skal kunne brukes igjen, må det settes i stand. Styret har vedtatt å støtte prosjektet med 500 000 kroner som skal gå til å demontere og legge nytt tak.

Deler av bygningen ble oppført første kvartal på 1700-tallet, opprinnelig som bryggerhus og benyttet som kårbolig.

Det å sette i stand eksisterende bygningsmasse er bra for klima og miljø

Planlegger å utvikle næringsdrift

Bryggerhuset, som også er verneverdig, utgjør et tun sammen med hovedbygningen og driftsbygningen, og på sikt er det planer om å gjenopprette det originale firkanttunet. Det er også helleristninger og andre kulturminner på tunet som bør ivaretas.

Det er planlagt å utvikle næringsdriften på gården, og bryggerhuset ønskes å tas i bruk som overnattingsplass for ansatte og gjester.

Det å sette i stand eksisterende bygningsmasse er bra for klimaet og miljøet, sier Hanne Kristin Jakhelln, styreleder i Kulturminnefondet.

Kulturminnefondet finner det positivt at de historiske verdiene ønskes ivaretatt, og at bryggerhuset nå kan tas i bruk og stedet oppleves av flere, mener styreleder i Kulturminnefondet Hanne Kristin Jakhelln.

 

Dette skal 500 000 kroner fra Kulturminnefondet gå til: 

Det gis tilskudd til demontering av dagens platetak, og piper ned til 1,5 m under tak, oppmuring av piper og legging av nytt undertak og ny taklegging med brukt teglstein på bryggerhuset på Nordre Alvim gård.

Kulturminnefondet har tidligere støttet prosjekt med fundamenter, grue og skorstein på hovedbygningen på gården, hvor det ble gitt til sammen 350 000 kroner. Prosjektene er godt gjennomført.

Foto: privat, fra søknaden til Kulturminnefondet.