Ukategorisert

BP bensinstasjon skal gjenopplives

Styret i Kulturminnefondet har vedtatt å støtte arbeidet med å sette i stand stasjonen i Åndalsnes for at den skal kunne romme en ny, aktiv bruk.  

Arbeidet som skal gjøres med kulturminnet bidrar både til bevaring og verdiskapning.”; sier Hanne Jakhelln, styreleder for Kulturminnefondet.  

En av få bygninger som overlevede bombingen 

BP bensinstasjon er fra 1936 og ble tegnet av arkitekt Jens L. P. Flor i funksjonalistisk stil. Bygningen ligger i Åndalsnes sentrum, og ble bombet under andre verdenskrig i 1940 da gulltransporten gikk gjennom Åndalsnes på vei til England. Skadeomfanget var stort og bygningen sto ureparert i flere år. Arkitekt Knut P. Bugge tegnet en ombygd versjon på oppdrag fra Norsk Brenselolje AS, og den nye bensinstasjonen stod ferdig reparert våren 1954. I dag er kulturminnet et av få bygninger som overlevede bombingen av Åndalsnes sentrum.  

Restaurant Urban Redneck 

BP stasjonen har stått tom med forfall over tid. Søker ønsker å tilbakeføre og transformere bygningen til ny aktiv bruk til Restaurant Urban Redneck. Restauranten vil gi ca. 10 arbeidsplasser hvor 5 stillinger er helårsstillinger, og 1-2 læreplasser med tett samarbeid med den videregående skolen i Rauma. Prosjektet vil bidra til bevaring og revitalisering av et kulturminne av høy verneverdi i Åndalsnes sentrum. 

“Tiltakene Kulturminnefondet støtter, bidrar til å ta vare på den historiske lesbarheten til bygningen på en god måte. Søker bidrar til at bygningen blir allment tilgjengelig med god samfunnsnytte og verdiskapning. Kulturminnefondet har gleden av å tildele inntil kr 700 000 til en tilbakeføring med transformasjon til ny aktiv bruk.”, sier Hanne Jakhelln.