Ukategorisert

Nygårdsvoll-båten Aksel får 43 000 kroner fra Kulturminnefondet

På 30-tallet satte regjeringen Nygaardsvold inn tiltak mot økende fattigdom. Nødhjelp til folket. Prosjekter for å hjelpe fiskebønder og bureisere ble igangsatt og Bindalsfæringen Aksel ble bygget i den hensikt at bøndene skulle ha mulighet til å supplere til jordbruksdriften med fiske.  

Båten bærer preg av å ha stått på land over lengre tid. Nå vil eier Kristine Fornes sette den i stand igjen slik at den kan brukes igjen, også av flere. Kulturminnefondet er glade for å støtte med 43 000 kroner til arbeidet.  

Lite mat, lite arbeid 

Bindafæringen Aksel er en Nygårdsvoll-båt og var en del av denne nødhjelpen til folket under Nygårdsvoll-regjeringen. Det var lite mat og arbeid, men fisk i havet, og båten ble gitt som nødhjelp. 

– Båten ble gitt til min fars onkel Aksel i gave fra staten. Det var lite mat og lite arbeid, men fisk i fjorden. Så værsågod, her er båten, sett i gang og fisk, var beskjeden, opplyser eier Kristine Fornes i søknaden til Kulturminnefondet.

Kunnskapen er i ferd med å dø ut 

Mange menn i Nord-Trøndelag levde av å bygge Bindalsfæringer i denne perioden, men nå er kunnskapen om båten i ferd med å dø ut.  

– Både fordi det ikke finnes mange Bindalsfæringer igjen, og fordi de fleste av de mange båtbyggerne er døde. Og kunnskapen dør med dem, skriver Kristine i søknaden.  

Vil ta den i bruk  

Som tenåring rodde eier Kristine rundt i fjorden, til Langøyene og rundt øyene med færingen. Så ble den stående på land i mange år og Kristine vil så gjerne prøve å redde båten og få den på fjorden.  

Kristine er medlem av Kystlaget Viken, og er også ute å ror med Akerselva Trebåtforening.  Hun har også fått satt i gang et spennende prosjekt for å ivareta kystkulturarven. 

– Jeg har satt i gang et prosjekt; Båt, skole, skur, med ungdomsskoleelever i båtskuret. Her får de opplæring i båtbyggerfaget i ett år, støttet av Håndverksløftet Sparebanksstiftelsen DNB, opplyser hun videre i søknaden til Kulturminnefondet.  

Slik dør ikke kunnskapen og bevisstheten rundt denne typen båter, og hvordan båttypen ble bygget for å avhjelpe folk i nød. 

 – Jeg tror jeg har muligheter for at båten skal bli brukt, både av meg og av andre. Mitt ønske er at den kommer på fjorden og at den kan bli en del av trebåtene langs Munch brygge og at folk kan bruke båten og bli glade i å ro.

 

Aksel fra sine glansdager. Nå skal han skrapes, tjæres og males, og få nye bord.

 

 

– Det er bra at båten og historien om Nygardsvoll-båtene blir ivaretatt og videreformidlet gjennom istandsetting og bruk, sier direktør i Kulturminnefondet, Simen Bjørgen. 

Dette skal 43 000 kroner fra Kulturminnefondet gå til: 

Tilskudd gis til å bytte 8 bord, klink, nagler, eventuelt bytte kjøl, lage nytt styre, nye tollepinner. Videre skal båten skrapes, tjæres og males, og bytte av band. 

Færingen er oppkalt etter eier Aksel, bakerst i båten. Her fra Fornes i Vikna.