Ukategorisert

Bikinifabrikken som skapte tettstedet Figgjo får nytt liv

Byantikvaren beskriver objektet som et ankerfeste for Figgjos historie, og som den største og mest
monumentale industribygningen som står i Sandnes fra eldre tid.
 
Bygget er en viktig del av Figgjos
historie, og
ny eier er i gang med å redde det fra forfall. – Etter samtale med Byantikvaren forsto
jeg verdien av å sette bygget tilbake til original stand, forteller eier Rune Nysted.

industribygg, vinduer, mur, tak, blå himmel

Bygget fortjener å bli tatt vare på 

Byantikvaren beskriver objektet som et ankerfeste for Figgjos historie, og som den største og mest monumentale industribygningen som står i Sandnes fra eldre tid. 

Bygget har vært preget av 30-40 års forfall og hærverk. Rune Nysted kjøpte eiendommen i Januar 2021 med mål om å fylle det med nye arbeidsplasser.  

God hjelp fra Kulturminnefondet 

Etter samtale med Byantikvaren forsto han verdien av å sette bygget tilbake til original stand. Kulturminnefondet bidrog med tilskudd på en million kulturminnekroner for to år siden. 

–I 2021 startet jeg restaureringsarbeid av fasade og vindusrammer, med god hjelp og støtte fra Kulturminnefondet. Nå er planen å fjerne defekte vinduer i 3 etg og montere nye. Det skal også bygges nye tak der konstruksjonen har rustet i stykker og der treverket er råtnet, blant annet, skriver eier Rune. 

Til dette har styret i Kulturminnefondet gitt nytt tilsagn om tilskudd på inntil 600 000 kroner.

Populært objekt

Bygget er populært objekt for fotografer på grunn av sin spesielle arkitektur som det ikke finnes liknende av i distriktet, skriver Rune Nysted i søknaden til kulturminnefondet.  

 

Fremtidig renovert fasade mot Nord. Foto: IHT Arkitekter AS


Fremtidig renovert fasade mot Vest. Foto: IHT Arkitekter AS

Tine Sundtoft, styreleder for Kulturminnefondet

Dette skal tilskuddet på inntil 600 000 gå til:  

Tilskudd gis til å tilbakeføre malte fasader i tredje etasje, sette inn kopier av vinduer i tredje etasje, pusse inn vinduer med kalkpuss i tredje etasje, reparere takkonstruksjon og tak på kraftstasjon, fargeri og et sidebygg og montere nye porter og dører. 

 

 

Foto: Fra søknaden til Kulturminnefondet og IHT Arkitekter AS 

–Tiltakene bidrar til god sirkulærøkonomi med verdiskapning og ny aktiv bruk med næringsvirksomhet. Bikinifabrikken er et verdifullt kulturminne og Kulturminnefondet har gleden av å tildele ytterligere 600 000 til å sette i stand fabrikken, mener Tine Sundtoft, styreleder i Kulturminnefondet.