Ukategorisert

Bevaringspris til Nordre Falkum gård

Med røtter helt fra middelalderen og med bebyggelse i hovedsak fra 1700 og 1800-tallet har gården Nordre Falkum en stor tidsdybde og høy kulturhistorisk verdi. Nå har arbeidet med å sette i stand stabburet på Nordre Falkum fått kommunens utmerkelse. 

Anlegget er definert som et kulturminne med «høy antikvarisk verdi» i Skien kommunes «Kommunedelplan for kulturminnevern 2013-2024». Gårdsanlegget er det eneste anlegget av denne karakter blant de 8 objektene i denne høyeste verneklassen i kommunen. 

Gården ligger på et lite høydedrag i landskapet. Inntunet består av hovedhus, fløybygning, sidebygning og ei lekestue. 

Eierne Elisabth og Svein Folkestad har gjort en stor innsats med å ta vare på stedet og for arbeidet de har gjort med stabburet fikk de i dag utdelt Skiens kommune bevaringspris.  

Kulturminnefondet har gitt tilskudd til arbeidet med stabburet.

Fra begrunnelsen til bevaringsprisen:

Stabburet fra 1700-tallet har over tid fått råteskader. Som et tiltak mot videre skader ble det i 1930 påført betongpuss, såkalt rapping. Slik sett ble det et særpreget stabbur som ble stående på Nordre Falkum gård fram til neste restaurering.
Senere oppsto setningsskader på konstruksjonen og all rapping på bygget ble fjernet. Bygningen ble demontert i 2015 og fraktet til laftehall i Bø. Så mye som mulig av originalt tømmer ble bevart, og resten skiftet ut med materialer av beste kvalitet.

 

Ordfører Hedda Foss Five delte ut prisen og roste eierne for godt utført arbeid.

Bevaringsprisen

“Bevaringsprisen kan deles ut til eksisterende bygg og/eller anlegg som er vedlikeholdt eller restaurert i respekt for tradisjon, opprinnelig arkitektur og byggeskikk. Bygget skal fremstå ferdigstilt.”, står det på sidene til Skien kommune.