Aktuelt

Ukategorisert

Befaring i Forsand

I forrige uke var direktør for Kulturminnefondet  Simen Bjørgen på befaring i Forsand, arrangert av Eva Landre Meling kulturleder for Forsand kommune.

T.v Simen Bjørgen, Åshild Hus, Eva Landre Meling, Steinar Haaland og Line Lyngstad.

Forsand har vært befolket i 8000 år. Sporene etter menneskenes liv og virke der har skapt mange kulturminner rundt om.  Flere av disse er løftet frem i kommunens kulturminneplan, som etter et langt arbeid er i sin sluttfase.

Tre av disse kulturmiljøene ble besøkt under befaringen i Forsand:

Kallastein

Kallastein åpenbarer seg omtrent halveis inn i Lysefjorden og vitner om bosetningen langs fjorden.

Gården har fem bygninger, en sjøbod, et grindbygget naust, Stovehus fra rundt 1825, en løe fra 1940 og et verksted. Kallastein er i privat eie.

Gården har fem bygninger, en sjøbod, et grindbygget naust, Stovehus fra rundt 1825, en løe fra 1940 og et verksted. Kallastein er i privat eie.

Fjørli

Fjørli ligger på sørsiden av Lysefjorden. Da Fløri kraftstasjon åpnet i 1918, vokste befolkningstallet, og stedet som ikke har veiforbindelse hadde i sin storhetstid opp til 30 barn gående på Flørli skole. Bygda hadde også post og butikk.

Vannkraftutbyggingen begynte i 1916. Det var da tenkt at kraftstasjonen skulle gi kraft til et elektrosmelteverk. Da smeltverket ikke ble bygd, ble kraften istedenfor levert til Stavanger Elektrisitetsverk.

I 1999 Ble Flørli fraflyttet på grunn av automatiseringen av kraftverksdriften.

Den gamle kraftstasjonen huser nå turister med 63 sengeplasser. Her det også en restaurant, kiosk og utstilling.

 

Landa

På bakgrunn av utgravninger har arkeologer reist fire rekonstruksjoner av forhistoriske bygg på Landa. Bronsealderhuset er fra omkring år 1000 f.Kr. og består av to deler. Veggene er leirklinte og taket av strå.

Gildehallen er 40m lang og 7,5m bred. Hallen er en rekonstruksjon fra folkevandringstiden. Det samme er smia.

Landa er i privat eie og det drives campingplass der for turister som ønsker å bo i et historisk miljø.