Aktuelt

Ukategorisert

«Askeladden» er sjøsatt

Bingen Lenseminneforening inviterte til båtslipp av Askeladden søndag 25.august. Den ideelle foreningen har med støtte fra Kulturminnefondet gjort en formidabel innsats  med å sette i stand fløterbåten slik at den igjen kan gå på Glomma til glede for allmennheten. 

Askeladden ble sjøsatt 25. august til jubel blant de oppmøtte.
Foto: Einar Engen/Kulturminnefondet

 

For det gode arbeidet som foreningen har gjort mottok Berit Leikhammer Kulturminnefondets plakett for godt bevaringsarbeid på vegne av Bingen Lenseminneforening.

 

Direktør for Kulturminnefondet var i Sørumsand for å overrekke Berit Leikhammer/v Bingen Lenseminneforening Kulturminnefondets plakett for godt bevaringsarbeid.
Foto: Line Lyngstad/Kulturminnefondet

Askeladden er bygd på Glommen Mek. verksted i 1925 ved Fredrikstad. Hun har gått ved Glenntangen lenser mens det ennå var fløting i Glommavassdraget. Askeladden er en åpen arbeidsbåt av typen varpebåt med motorrom og styrhus.

Bingen Lenseminneforening fikk tilsagn om støtte fra Kulturminnefondet på kroner 120 000 til det nødvendige arbeidet med båten.  En iherdig dugnadsgjeng har nå satt båten i stand slik at den kan inngå i  Bingen Lenser, et teknisk kulturminne i Sørum kommune med 51 gjenværende lensekar.

Arbeidsgjengen som har satt i stand Askeladden mottok velfortjent heder og ære.
Foto: Line Lyngstad/Kulturminnefondet