Ukategorisert

Hovedbygningen på Alm Østre tar form

Hovedbygning fra midten av 1700-tallet på gården Alm Østre i Stange blir satt i stand. Kulturminnet eies av Stiftelsen Alm Østre og de holder på med bio-dynamisk gårdsdrift som den eldste av sitt slag i landet.  

– Det har blitt en slags landemerke og i tillegg hjertet til gården, forteller Eva Bühler i stiftelsen.  

Aktiv bruk 

Hovedbygningen er en viktig del av kulturmiljøet som utgjør et særpreget og helhetlig gårdsmiljø i et historisk kulturlandskap. Det brukes til å videreformidle kunnskapen om tradisjonell, økologisk og biodynamisk jordbruk.  

Stiftelsen mottar studenter og lærlinger som bor på gården under kortere opphold.  

– Vi har gårdskjøkken, bakeri, kontor, og det foregår forskjellige møter og kulturelle arrangement, samt salg av egne gårdsprodukter. 

Hele rappingen og underkonstruksjonen er tatt ned og nå fjernes det gamle isolering.  

– En iskaldt vinterprosjekt, men det blir bra, sier Eva.  

Før istandsetting: Vestveggen bar preg av slitasje.

– Vi er veldig takknemlig for støtten fra kulturminnefondet. Uten støtte fra kulturminnefondet kunne ikke istandsettelsen og vedlikeholdet ble finansiert siden gården hadde ikke hatt økonomi til det. 

– Ville brenne hele greia 

Våningshuset som er bygd i 1732 har vært av stort betydning, da det har vært Stanges gamle rådhus. Men det er ikke en selvfølge at bygget den dag i dag fremdeles står. 

– Bygget har vært før 50 år tilbake såpass i ustand at Trygve Sund (tidligere eier, som opprettet Stiftelsen) ble anbefalt å dra hele huset ut på åkeren og brenne hele greia, forteller Eva Bühler ved stiftelsen.  

Heldigvis så ha verdien i huset allerede da. 

– Det er positivt at bygningen benyttes til allmennyttige formål gjennom stiftelsens arbeid med biologisk-dynamisk gårdsdrift, og utdanning, salg og formidling relatert til dette. Kulturminnefondet har gleden av å bidra med inntil kr. 250 000 til fasaden på hovedbygget sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet.