Ukategorisert

Murgården får 700 000 kroner med Kulturminnefondet – ivaretar de historiske verdiene

– Interesserte eiere og frivillig innsats er ryggraden i arbeidet med å ta vare på verneverdige bygninger, og det er de KMF er til for, mener styremedlem i KMF, Einar Holtane.

Borettslaget Åkebergveien 36 får et kjærkomment tilskudd fra Kulturminnefondet, som bidrar med en sum på 700 000 kroner. Kulturminnet er en murgård i Oslo fra 1800 tallet med høy historisk verdi. 

Glade tilskuddsmottakere: representant for borettslaget Ole Pedersen mottok støtten fra Kulturminnefondets styremedlem Einar Holtane. Her med murerne i Malemester Gregersen, Dag Ofrim og Marius Gregersen. Foto: Pia Wigtil

Frivillig innsats er ryggraden

Murgården er murt opp av tegl, pusset og deretter malt. Den ligger midt mellom Vålerenga og Grønland, og er i aktiv bruk med åtte leiligheter og ett forretningsbygg. 

 

– Interesserte eiere og frivillig innsats er ryggraden i arbeidet med å ta vare på verneverdige bygninger, og det er de Kulturminnefondet er til for, mener styremedlem Einar Holtane.

 

Borettslaget har opprettet dialog med murere i Malermester Gregersen, Dag Ofrim og Marius Gregersen. De har bred erfaring innen istandsetting av historiske bygninger.  

– Stor skryt til Kulturminnefondet, og vi har vært på flere prosjekt som er støttet. Veldig bra at dere er med og støttet denne type prosjekter. Vi jobber mye med verneverdig bebyggelse og ser viktigheten av Kulturminnefondets bidrag, sier de.  

Ser viktigheten: Vi jobber mye med verneverdig bebyggelse og ser viktigheten av Kulturminnefondets bidrag, sier murerne Dag Ofrim og Marius Gregersen. Her med representant for borettslaget Ole Pedersen (t.h.) og styremedlem i KMF Einar Holtane (t.v)

Enormt viktig

Støtten går til å fjerne gammel puss, oppbygging av ny puss med kalkmørtel på fasade både i front og på baksiden av bygården.
– Det er enormt viktig for et lite borettslag og en liten gård som denne å få støtte til rehabilitering, sa representant for borettslaget, Ole Pedersen om støtten.

Kjærkommen støtte: Ole Mikal Young Pedersen, representant for Borettslaget Åkebergveien 36 mottok den kjærkomne støtten fra Kulturminnefondets styremedlem Einar Holtane. Foto: Pia Wigtil

– Det er enormt viktig for et lite borettslag og en liten gård som denne å få støtte til rehabilitering.

Fikk støtte: Kulturminnet er en murgård i Oslo fra 1800 tallet med høy historisk verdi. Nå skal fasaden rehabiliteres.