Aktuelt

Ukategorisert

Redder Huitfeldtbrygga

Hutifeldtbrygga

Huitfeldtbrygga er en av de største bryggene i Trondheim og den ligger sentralt i bryggerekka langs Kjøpmannsgata. Bygningen består opprinnelig av tre deler, fra 1700-1800 tallet.

Arbeidene på fundamentene, som Kulturminnefondet tidligere har gitt tilskudd med kr. 900.000,  er nå avsluttet. Det er oppdaget store råteskader i laftevegg mot nord. Det har det siste året vært høy framdrift på arbeidet med fundamenter og det vurderes som viktig at også råteskadene på lafteveggen mot nord blir utbedret.

Søknaden er også støttet av Trøndelag fylkeskommune.

Styret i Kulturminnefondet roser eierne for at de går videre i arbeidet med å redde brygga.

Kulturminnefondet er spesielt opptatt av at det planlegges næringsaktivitet i brygga i framtida.

Dette blir et godt eksempel på vern gjennom aktiv bruk, fremholder et samlet styre i Kulturminnefondet.

Tilskudd gis til reparasjon av laft på nord brygga.

Kulturminnefondet er en rendyrket tilskuddsordning og et lavterskeltilbud. Det er ingen søknadsfrist og styret behandler søknadene gjennom hele året.

Søknadene leveres elektronisk, og du kan besøke vår nye søknadsportal ved å følge lenka nedenfor.

Kulturminnefondets søknadsportal