Ukategorisert

900 000 kulturminnekroner til Vaterland bevaringssenter i Fredrikstad

Fabrikklokalene er et gammelt industribygg i tegl, som ble bygget i 1899 og fungerte som eddiksyrefabrikk. Nå huser stedet en fotograf, en glassblåser, et kommunikasjonsbyrå og en smed under navnet Vaterland bevaringssenter og eies av fire søsken.  

Her blir ikke bare kulturminnet bevart inn i fremtiden, Vaterland bevaringssenter ivaretar også tradisjonshåndverk, samtidig som de gjennom næringsvirksomheten, skaper nye verdier sier Tine Sundtoft, styreleder for Kulturminnefondet.  

Bruken som eddiksyrefabrikk ble byttet ut med Fredriksstad Elektrokemiske Fabrikker like før første verdenskrig. Fra 1934 til 1975 drev A/S Norsk Læderindustri produksjon i lokalene. I 1975 ble denne produksjonen lagt ned og bygningene ble overtatt av Ragnar Christianslund. Deretter ble bygningene brukt til kultur og var utleid til kunstnere og musikere, CC Cowboys var en av disse.  

Anita Christianslund Larsen og Sarah Christianslund er to av fire søsken som har overtatt bygningene på Vaterland ved Glommas bredder, like ved Gamlebyen i Fredrikstad. foto: Terje Hansteen

 

Et levende håndverksmiljø  

Eierne ønsker at bevaringssenteret skal være et levende håndverksmiljø med samarbeid på tvers av håndverkene. De har nå venteliste på folk som ønsker en plass på senteret.  

 

Vaterland Bevaringssenter foto: Terje Hansteen

Til sammen 1,7 millioner i støtte 

Eierne har tidligere satt i stand kaifronten, med støtte fra Kulturminnefondet på kroner 800 000. Nå er det fabrikklokalene som står for tur, og tiltakene som styret i Kulturminnefondet har gitt tilsagn om tilskudd på 900 000,- er: utbedring av tak, med beslag, takrenner og nedløp.