Ukategorisert

700 000 kroner fra Kulturminnefondet til privateid borg

Wichneborgen ligger i Bergen og brukes til bolig. Nåværende eier kjøpte kulturminnet i 2018 og åpner den ofte opp til private grupper. Andreas H. Polster, som er en av eierne jobber med å formidle borgens historie gjennom et bokprosjekt samtidig som de nå vil gjøre grep for at også kulturminnet skal kunne vitne om sin historie.  

Nå skal taket renoveres, slik at kulturminnet fortsatt kan fortelle sin historie. Styret i Kulturminnefondet har gitt tilsagn om tilskudd til inntil.              kroner 700 000 til dette arbeidet som også innebærer å reparere kobbererker og andre kobberdetaljer. 

 

Et sted for formidling 

Nåværende eiere kjøpte borgen i 2018 og bruker borgen i dag som bolig, men de åpner borgen imidlertid til private og grupper som ønsker omvisning. De har også hatt mindre arrangement og lesninger i borgen. Bodil Edland maler her og bruker tårnet i øvre etasje som atelier. 

Bodil Edland maler i borgen.

 

Andreas H.Polster arbeider med et bokprosjekt – om borgens historie gjennom 100 år. De formidler også om kulturminnet på sin egen nettside: https://www.wichneborgen.com/  

 

Bygget av kaffegrossit 

Borgen ble bygget rundt 1920 av Gustav Wichne, f. 1866. Wichne var kjøpmann, kaffegrossist (Javokka) og eide en av Norges største dropsfabrikker, Mercurs Drops. Borgen er innvendig dekorert med mange al secco-malerier, malt av den unge bergensmaleren Sigurd Lunde. Disse veggmalerier dekker alle vegger i stuen og spisesalen. Disse har dessverre allerede tatt skade på grunn av taklekkasje.  

Etter krigen mistet Wichne alle sine eiendommer på Espeland. Det ble Universitet i Bergen som kjøpte gården og borgen på Espeland, som på slutten av 1940-tallet etablerte en marinbiologisk forskningsstasjon rett ved borgen. Borgen var bebodd i noen år, etter hvert også av professorer og studentene knyttet til Universitetet. I 1996 kom borgen igjen i privat eie og ble restaurert. 

Dagens eiere kjøpte borgen i 2018 og opplyser i søknaden til Kulturminnefondet at det tok kort tid fra de så borgen til salgs før valget om å kjøpe ble tatt, “Vi ønsker å bevare og videreutvikle denne nokså enestående kulturminne.”.  

Det er viktig at kulturminner som Wichneborgen blir bevart, samtidig som den brukes. Slik blir historien til bygget videreført samtidig som den gamle bygningen bevares, sier Tine Sundtoft, styreleder i Kulturminnefondet.  

Foto: Private, fra søknad til Kulturminenfondet

Søk om tilskudd til ditt kulturminne her.