Ukategorisert

650 000 kroner til Moderne markiser

Moderne Markiser er et lite sveitserhus, sentralt beliggende i Halden. Bygningen ble oppført på slutten av 1800-tallet og bygget om tidlig på 1900-tallet.

Huset er blitt et viktig kulturminne i Halden i kraft av å oppnådd høy grad av symbolverdi for byens befolkning. Det er et svært populært fotoobjekt. Det har vært et stort lokalt engasjement rundt tilstanden og skjebnen til dette huset.

Det er planlagt en full istandsetting utvendig samt istandsetting av råteskadet konstruksjon.

Istandsettingen vil utføres etter antikvariske prinsipper. Originale ytterdører og vinduer vil restaureres på egne restaureringskurs i regi av Fortidsminneforeningen. Arbeidet skjer i regi av prosjektet «Husbruk» som er etablert for å redde kulturminner som står i fare for å gå tapt.

Tilskuddet fra Kulturminnefondet skal brukes til istandsetting av gulv, yttervegger og tak. Det gis også tilskudd til kopier av vinduer.

  • Vi håper vårt bidrag gjør det mulig å realisere prosjektet, sier Simen Bjørgen i Kulturminnefondet.

Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning for private eiere og frivillige organisasjoner, direkte underlagt Klima- og miljødepartementet. Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud til eiere som vil sette sine kulturmiljøer i stand. Søknadene behandles hele året, og det er ingen søknadsfrist.