Ukategorisert

600 000 kroner til 800 kvadrat skifer – bygget er viktig for byen

Bygården inngår øverst i Lademoens kjerneområde som er et verdifullt kulturmiljø og hvor bygningen er vurdert å ha antikvarisk verdi. Området har bebyggelse fra tidlig 1900-tall med arkitektonisk og kulturhistorisk verdi. 

Taket med 800 kvadratmeter skiferstein er bratt og består av kobbhus, takvinduer og gamle smijernsvinduer. Det trenger nå istandsetting, og Kulturminnefondet bidrar dermed med midler.  

Kommer bybildet til gode  

Ifølge Byantikvaren har området et ytterst karaktersterkt og verdifullt kulturmiljø. Byantikvar poengterer videre viktigheten av skifersteinstaket og dens rolle i det helhetlige uttrykket i dette bymiljøet. 

Det var opprinnelig en bydel for arbeiderklassen med moderne standarder. Dette ses gjennom bygårdenes høye himlinger, rikelig lysinnslipp og fellesarealer i kjeller og på tørkeloft.  

Gjenbruk av eksisterende skifer er et positivt tiltak som bidrar positivt til bærekraft og det vil være av betydning for områdets karakter at tekkingen blir bevart. 

Prosjektet vil bidra til at områdets karakter blir opprettholdt og er også viktig for å hindre at det oppstår flere taklekkasjer i tiden framover. Bygården er godt synlig, både i gaten og fra ulike utsiktspunkt, og en takrestaurering vil komme hele bybildet til gode, sier Hanne Kristin Jakhelln, styreleder for Kulturminnefondet.  

Dette skal 600 000 kroner fra Kulturminnefondet gå til: 

Tilskudd gis til omlegging av skiferstein på tak og inntekking av kobbhus.