Ukategorisert

500 000 til bevaring av kai på Solsletten

500 000 til bevaring av kai på Solsletten 

Kaia er den midterste av tre kaipirer som ligger innenfor moloen i Kongsfjord. Den er i tilknytning til et fiskebruk i Berlevåg, Troms og Finnmark. Styret i Kulturminnefondet har gitt tilsagn om tilskudd på kroner 500 000 til å sette i stand resterende del av kaia.  

Kaia inngår i et kystkulturmiljø med fiskeværsbosetning fra både før og etter andre verdenskrig. Et viktig stykke kystkultur reddes når kaia er satt i stand,  sier Tine Sundtoft, styreleder for Kulturminnefondet.

Foto: Privat fra søknad

Solsletten er en del av de tre gamle fiskebrukene i Kongsfjord fra tidlig 1900-tall som fortsatt er bevart. Det meste ble, som kjent, brent ned under tyskernes tilbaketrekning i 1944.  

Eierne Jarl Ronny Erlandsen og Arthur AS har tidligere utført arbeider på både bygningsmasse og kai tidligere, og det gjenstår istandsetting av 266 kvadratmeter av kaia som nå eierne søker om støtte til.