Ukategorisert

400 000 kulturminnekroner skal tette taket til låven på Aasekjær Nedre

Låvebygningen fra 1930 i Halden kommune er på tre etasjer og er en viktig del av kulturmiljøet som består av 11 bygninger fra 1900-tallet og en gammelstue fra 1700-tallet. Nå skal taket settes i stand, og styret i Kulturminnefondet har vedtatt å bidra med et tilskudd inntil 400 000 kroner.  

Låvebygningen er med på å utgjøre helhet av kulturmiljøet, ved å også bevare denne bevarer man både helheten og bygningshistorikk, sier Tine Sundtoft, styreleder for Kulturminnefondet.  

Ønsker å gjenoppta aktiv bruk av fjøset 

Da den var i drift, huset låven fjøs til 36 melkekuer, grisehus med 6 binger, eget halmlutingsanlegg, stall med plass til 8 hester, laer med plass til høy og kornnek, tårnsilo i tre for konservering og lagring av gress, 2 potetkjellere og gjødselkjellere for ku-, grise- og hestegjødsel. Husdyrproduksjonen ble avsluttet i 1969. Husdyrrommene ble siden benyttet til lagring av byggevarer og redskap før låven mistet funksjon.  

Dagens eiere ser flere muligheter for ny aktiv bruk av låven i fremtiden, og ser på muligheter for å åpne gården for allmennheten med formidling av informasjon om kultur og natur. 

I dag går pilegrimsleden (Borgleden) gjennom tunet. 

Ny aktiv bruk av kulturminner fører ofte til at flere får glede av de unike historiene som definerer dem. Om kulturminnene og kulturmiljøene utnyttes riktig, kan de være viktige ressurser for samfunnet og skape nye verdier for fremtiden, sier Sundtoft.  

Dette skal tilskuddet gå til 

Tilskuddet fra Kulturminnefondet skal blant annet gå til nye åser, sløyfer og lekter, undertak og legging av taksten.