Ukategorisert

400 000 kroner i tilskudd til MS Grei

Fartøyet fikk status som vernet skip 02.11.22 av Riksantikvaren. Nå har styret i Kulturminnefondet vedtatt å gi tilskudd til arbeidet med å sette det i stand. Etter restaurering vil fartøyet igjen få hjemmehavn i Nevlunghavn, der det opprinnelig lå. Det vil da være eneste fiskefartøy igjen fra sin tid i Nevlunghavn og er tenkt brukt av nåværende eier og familie, samt i lokal sammenheng som turer i nærområdet med foreninger, organisasjoner og innenfor reiseliv. 

Arven etter skipskonstruktøren Colin Archer 

Fartøyet ble bygd av Colin Archer som fiskeskøyte vinteren 1905-1906. Fram til 1945 var MS Grei i bruk som fiskefartøy, og denne bruken ble også videreført fram til 1962 etter et eierskifte. Siden 1963 har fartøyet blitt brukt til fritidsformål.  

MS Grei ble bygd med eikehud og dobbelt eikepant i eik, med eikeribber imellom, og skroget har beholdt sin opprinnelige form.  Trolig er dette den siste fiskeskøyta Colin Archer bygde, og det finnes i dag trolig kun to slike fiskeskøyter igjen av de som ble konstruert av Colin Archer. Fartøyet er en viktig representant for arven etter skipskonstruktøren Colin Archer. 

Dette skal pengene gå til 

Tilskuddet gis til reparasjon av skrog, dekk og dekkshus på fiskeskøyta MS Grei.