Ukategorisert

380 000 til funkisvilla i Porsgrunn – bygget er særegent

Teglsteinsvillaen i funkisstil fra 1960 har høy arkitektonisk verdi og fremstår som særegen. Eneboligen er et godt bevart eksempel på funkisbygninger fra en tidligere epoke og er et viktig kulturminne i Porsgrunn.  

Nå trenger bygget å settes i stand, da det er lekkasjer i tak og vindu.  

 

Historiske verdier blir ivaretatt

380 000 kroner fra Kulturminnefondet skal gå til blant annet nye glassruter og nye beslag på taket. Bygget skal også få ny balkongdør og få erstattet skadet teglstein. 

– Kulturminnet er viktig å få istandsatt, og tiltakene legger opp til at de historiske verdiene blir ivaretatt, sier Hanne Kristin Jakhelln, styreleder for Kulturminnefondet. 

Huset er brukt som fritidsbolig og er også i fremtiden tenkt brukt som bolig. Det det kan være aktuelt å ta det i bruk som primærbolig på sikt, skriver eierne i søknaden til Kulturminnefondet.