Ukategorisert

350 000 kulturminnekroner skal bevare et viktig et viktig element i kulturmiljøet på St. Hanshaugen

 Kulturminnet i Oslo som nå får tilskudd fra Kulturminnefondet er en bygård i mur. Bygården er del av kvartal, med bygårder både mot gata og mot bakgården og St. Hanshaugen, og ei husrekke som strekker seg langs hele vestsida av Herman Foss’ gate.  

Bygningen er godt bevart og rikt utsmykka, og den utgjør et viktig element i kulturmiljøet.  

Det er viktig ikke bare for bygningen i seg selv, men også for kulturmiljøet i rundt den at eierne holder ved like, sier styreleder for Kulturminnefondet Hanne Kristin Jakhelln.  

 

Dette skal pengene gå til  

Tilskuddet fra Kulturminnefondet skal brukes til å sette i stand den rikt utsmykkede fasaden til Herman Foss`gate 16.