Ukategorisert

300 000 kulturminnekroner til Villa Heggedal

Villa Heggedal er en bolig fra omkring 1900 på Grorud i Oslo. Den er en viktig del av kulturmiljøet på stedet. Nå trengs det ny maling og skifertaket må legges om. Styret i Kulturminnefondet ønsker å hjelpe til med et tilskudd på 300 000 til arbeidet.

Villa Heggedal i Oslo får kulturminnekroner

Villa Heggedal er en viktig del av kulturmiljøet som vitner om tidligere tiders bosettingsmønster og bydelens utvikling. Det er positivt at private eiere også i byer ønsker å ta være på sine kulturminner. Gjenbruk av bygningsdeler framfor utskifting er bærekraftig og miljøvennlig, sier Hanne Kristine Jakhelln, styreleder for Kulturminnefondet.

Dette skal 300 000 kroner gå til:

Tilskudd gis til å skrape og male Villa Heggedal på Grorud i Oslo. Tilskudd gis også til å legge om skifertaket.