Ukategorisert

300 000 kulturminnekroner til Gerdas hus – bevarer bruken og huset

300 000 kulturminnekroner til Gerdas hus – bevarer bruken og huset 

De nye eierne av Gerdas kunstner hus, Gerdas hus- kunstnerhuset AS bevarer den aktive bruken av huset som kunstner hus, og setter nå i gang med å begre huset. Til dette arbeidet har styret i Kulturminnefondet gitt tilsagn om tilskudd på kroner 300 000.  

Kulturminnet ble oppført i sveitserstil i 1910 og ble totalrenovert i 1990-1992. Nå trengs det igjen å gjøre tiltak for å sikre huset inn i framtida. Tiltakene Kulturminnefondet skal støtte er omlegging av tak, utskifting av beslag, nedløp og takrenner, etterisolering samt utskifting eller rehabilitering av vinduer og bordkledning. 

“Tiltakene er nødvendig for å bevare det viktige kulturminnet i Sortland.”, sier Tine Sundtoft, styreleder i Kulturminnefondet.  

Kulturminnet, ble bygget som Sykestue i 1910 av initiativtaker Gerda Ellingsen. Bygningen ble drevet som syke- og fødestue fram til 1958. Etter dette var det lager/engrosvirksomhet i bygget frem til 1989 da Sortland Kommune kjøpte tilbake bygget gjennom selskapet Kunstnerhuset AS. Det ble  tatt i bruk som virksomhet for kunstnere og kunsthåndverkere, samt utstillingslokaler. 

“Den aktive bruken som skjer i Gerdas hus skaper et levende kulturminne, som mange får glede av.”, sier Sundtoft. Som legger til: “Når et kulturminne settes i stand for å tas i aktiv bruk, bevarer man ikke bare bygningen og historien knyttet til det, her skapes også ny historie og nye verdier.”.  

 

Solgt med klausul om bruk til kunst og kunstformål 

I 2021 solgte Sortland Kommune kulturminnet, men med en klausul om bruken som skulle være til kunst og kunstformål, i tillegg skal alt overskudd gå til videre utvikling og investering av huset. Slik sikret Sortland kommune at kulturminnet bevares, med en aktiv ny bruk. I salgsoppgaven stod følgende: “I området finnes den eneste gjenværende trehusbebyggelsen i sentrum som samlet er vernet, og er således en viktig del av Sortlands identitet.”.