Ukategorisert

250 000 kroner i tilskudd til tomt hus i Ørsdalen

Kulturminnet det er snakk om ligger i Vasshus som er en liten jordbruksbygd ved Ørsdalsvatnet, Ørsdalen i Bjerkreim kommune. Garden Vassbø har behov for å ta i bruk det eldste bolighuset på gården til bruk for neste generasjon. Dette huset har stått ubrukt på garden i lengre tid og må settes i stand. Styret i Kulturminnefondet har derfor gitt tilsagn om tilskudd på inntil kroner 250 000 til arbeidet.  

Vil skape verdier 

Huset som nå skal settes i stand for å kunne brukes er fra siste halvdel av 1800- tallet. Tiltakene de får støtte til er blant annet å reparere taket og takkonstruksjon og nye takrenner i sink. 

Arbeidet som gjøres vil legge til rette for at neste generasjon kan ta i bruk kulturminnet som nå står tomt. Når kulturminnet bevares, kan også driften av gårdsbruket bevares, som igjen gir verdier til samfunnet, sier Tine Sundtoft, styreleder i Kulturminnefondet.  

Foto: Private, fra søknad til Kulturminenfondet

Søk om tilskudd til ditt kulturminne her.