Ukategorisert

250 000 i kulturminnetilskudd til vindusprosjekt i Modum

Styret i Kulturminnefondet har fattet tilsagn om tilskudd på inntil kroner 250 000 til istandsetting av 24 vinduer på Krøderveien 362.  

Krøderveien 362 er et hus i sveitserstil fra 1935 som brukes til bolig. Kulturminnet er rikt utsmykket utvendig, med mange godt bevarte trekk fra sveitserstilen.  

Det er positivt for nåtiden og fremtiden at eierne holder kulturminnet ved like, slik at kulturarven blir tatt vare på, sier Tine Sundtoft, styreleder for Kulturminnefondet om tilskuddet til arbeidet.