Ukategorisert

245 000 kroner fra Kulturminnefondet til bygård i Mandal

Bygården Klokkerbrotet 1, som rommer både bolig og næringslokaler, ble bygget etter bybrannen, mellom 1815 og 1830. Nå skal sameiet sette i stand deler av bygget, og styret i Kulturminnefondet har gitt tilsagn om tilskudd inntil kroner 245 000 til arbeidet med det verneverdige kulturminnet 

Det er gledelig at eierne ønsker å sette i stand bygården, slik at kulturminnet blir bevart videre, sier Tine Sundtoft, styreleder for Kulturminnefondet. I Norge har vi et mangfold av kulturminner, det er viktig at også kulturminner i byer blir satt i stand og blir brukt, fortsetter hun.  

Eiendommen ligger i krysset mellom Klokkerbrotet og Store Elvegate. Store Elvegate var hovedgaten i gamle Mandal sentrum og er per i dag en del av hovedgaten fra Øvrebyen mot kirken. 

Dette går tilskuddet til 

Tilskudd fra Kulturminnefondet gis til utbedring av takflate mot bakgården og kledning på to fasader med overflatebehandling.