Ukategorisert

237 000 kroner i tilsagn til Blåengstugua – et sjeldent kulturminne

Hytta i Våler kommune ble først grunnlagt som base for skogbrannvakt med tårn og hytte. Nå ønsker Rud vel å sette den i stand slik at den også i fremtiden kan være et populært turmål og ikke minst slik at dette kulturminnet bevares for fremtiden. Til dette arbeidet har Kulturminnefondet gitt tilsagn om tilskudd på inntil kroner 237 000.  

Base for skogbrannvakt 

Hytta ble først grunnlagt som base for skogbrannvakt med tårn og hytte. Den opprinnelige hytta fra 1900 ble erstattet med den nåværende i 1933 og det opprinnelige tretårnet ble erstattet med et i stål i 1951. Brannvakttjenesten ble nedlagt i 1976 da man gikk over til flyovervåking. Velet overtok driften av hytta etter dette og har hatt servering på søndager i vintersesongen.  

Godt besøkt  

Selv uten veiforbindelse er kulturminnet godt besøkt og er i aktiv bruk som turmål sommer og vinter.  

Blåengstugua og brannvaktanlegget er et spesielt kulturminne gjennom sin bruk og historie. Det er positivt at Rud vel ønsker å sette hytta i stand for å ta vare på anlegget. De legger til rette for at bygget også i framtiden kan benyttes av allmenheten som turmål og kilde til kunnskap, sier Simen Bjørgen. 

Dette går tilskuddet til:  

Kulturminnefondets tilskudd skal gå til å reparere laftekonstruksjonen og oppretning, lekting og vindtetting av kledning og omramminger, samt til arbeid med maling og skraping. 

Foto: fra søknad til Kulturminnefondet