Ukategorisert

225 000 i kulturminnetilskudd til Dampskipsbrygga på Feda

På Dampskipsbrygga på Feda i Kvinesdal, ligger det et hus fra 1820 som snart
skal huse fastboende. Thomas Rødland og Evelyn Vik Rødland kjøpte huset i
november i fjor og skal nå sette det i stand. Til dette arbeidet har styret i
Kulturminnefondet gitt tilsagn om tilskudd på kroner 225 000.

Huset ved Dampskipsbrygga er en kjøpmannsgård som har vært
et viktig samlingspunkt for befolkningen på Feda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er gledelig at eierne ønsker å sette i stand kulturminnet for å kunne flytte inn, sier Tine Sundtoft, styreleder for Kulturminnefondet.
Forbindelsen med Øyestranda og Flekkefjord gikk med dampskipet som la til ved brygga, og her kunne folk også gjøre innkjøp i husets butikklokale.

Kulturminnet som har fått tilsagn fra Kulturminnefondet, utgjør sammen med uthusene en nesten komplett kjøpmannsgård. Uthuset “skålen”, som sammen med våningshuset dannet et lukket gårdsrom, ble revet i 1992. Men bryggerhuset med bakerovn og den store sjøbua med fire etasjer er fortsatt til stede i tunet.

I butikken ønsker eierne på sikt å formidle husets historie gjennom små arrangementer som spredte intimkonserter, eller atelier/kunstutstilling, med salg av lokale produkter og servering av kaffe og kaker i disken.

Bruken av kulturminnet både som bosted og som formidlingsarena er med på å ikke bare bevare bygningen, men også skape verdier utover kulturminnet i seg selv, samtidig som historien formidles, sier Tine Sundtoft.

Dette skal tilskuddet gå til
Tilskuddet på 225 000 kroner fra Kulturminnefondet skal gå til mur og pussearbeider, vindusrestaurering, restaurering av to dobbeltdører, samt montering av takrenner i sink.

Tine Sundtoft, styreleder for Kulturminnefondet

Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning for private eiere og frivillige organisasjoner, direkte underlagt Klima- og miljødepartementet. Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud til eiere som vil sette sine kulturmiljøer i stand. Søknadene behandles hele året, og det er ingen søknadsfrist.