Ukategorisert

200 000 kroner i statlig støtte til kårboligen på Aas Gård

I starten var det flere som spurte familien Molstadkroken hva som skulle rives når de
tok over Aas Gård på Gjøvik. Selv var de mest interessert i hva som kunne bevares,
og så mulighetene i kulturmiljøet. Nå har de satt i stand våningshuset fra 1700-tallet på
gården og tilbakeført salen i huset. De har lagt ned mye arbeid, men kårboligen
på tunet står fortsatt tom – det vil paret gjøre noe med og styret i Kulturminnefondet vil gjerne bidra.

Gårdstunet er et helhetlig kulturmiljø og trer tydelig frem i landskapet, som kårboligen fra 1850-tallet er en viktig del av.
Kulturmiljøet består også av det nevnte våningshuset, stabbur og låve som til sammen utgjør firkanttunet.
Bygningsmassen er fra 17- og 1800 tallet, men gården antas å være av den eldre bosetningen på Toten.

Gjør historien tilgjengelig

Kårboligen skal etter å ha blitt satt i stand være tilgjengelig for utleie til selskap og andre arrangement.

–Slik blir kulturminnet, kulturmiljøet og historien de bærer med seg tilgjengelig for mange, samtidig som nye historier skapes, sier Sundtoft.

 

Dette skal de gjøre:

Kulturminnefondet gir midler til skraping og ny maling av kledning, portal og vinduer. Midlene skal også gå til skiftning av kledning og vannbrett med råteskader, erstatning av vinduslister med nye i original profil, restaurering av ytterdør, og rivning av sekundært inngangsparti og tilbygg. I tillegg grunnmuren rehabiliteres.

 

–Familien gjør en stor innsats med å sette i stand tunet, dette både bevarer og skaper verdier som mange får glede av sier Tine Sundtoft, styreleder i Kulturminnefondet om tilskuddet på 200 000 kroner til utvendig restaurering av kårboligen.