Aktuelt

Ukategorisert

156 prosjekter kan settes i gang

Hus på Flanderborg, Røros

Dette huset på Flanderborg i Røros er blant prosjektene som har fått støtte i denne omgang. Støtten skal brukes til restaurering av vinduer.

156 prosjekter med søknadsbeløp under 100.000 kroner har nå fått innvilget støtte, og arbeidet med å sette i stand disse kulturminnene kan starte.

Fristen for å søke Kulturminnefondet om støtte til bevaring av verneverdige kulturminner i 2016, var 1. november i fjor. I alt kom 902 søknader inn, og av de har nå 156 fått innvilget støtte. De prosjektene som har fått støtte så langt, er prosjekter med tilskudd under 100.000 kroner.

Prosjektene som nå har fått støtte er fra hele landet, med flest prosjekter i Oppland og Hedmark.

De resterende prosjektene behandles i Kulturminnefondets styre før påske, og alle tildelinger for 2016 blir da klare.

I alt har Kulturminnefondet for 2016 fått inn søknader på til sammen 230 millioner kroner. Med omtrent 70 millioner til fordeling, prioriteres prosjektene blant annet på geografi, etnisitet, verdiskaping og type kulturminne.